Драги наши,
Програмата за лојалност „Ти гледам сигурна добивка“ е завршена.

За сите прашања, јавете се во нашиот контакт центар 080020000
или посетете ја FB страницата на Гранд кафе.

Ви благодариме на сите за учеството.
Продолжете да не следите за најдобрите „И МИРИС И ВКУС“

Драги наши,
Програмата за лојалност „Ти гледам сигурна добивка“ е завршена.

За сите прашања, јавете се во нашиот контакт центар 080020000
или посетете ја FB страницата на Гранд кафе.

Ви благодариме на сите за учеството.
Продолжете да не следите за најдобрите „И МИРИС И ВКУС“

KVIZ